Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Summary:
Otázky aplikácie pozemného laserového skenovania a blízkej fotogrametrie pri priestorovom modelovaní a vypracovaní krajinno-architektonického projektu, porovnanie možností rôznych počítačových programov. Spracovanie (postprocessing) mračien bodov (point clouds) pri tvorbe 3d-modelov objektov záhradnej a krajinnej architektúry. Tvorba databázy priestorových modelov prvkov drobnej architektúry a vegetácie v oblasti ZKA a ich využitie v procese riešenia priestorových záhradno-architektonických modelov. Aplikácia získaných poznatkov na konkrétnej úlohe v danej lokalite.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
No suitable data found.

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FZKI
Z15-0141-B CAD Designing and Visualisation