Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt:
Otázky aplikácie pozemného laserového skenovania a blízkej fotogrametrie pri priestorovom modelovaní a vypracovaní krajinno-architektonického projektu, porovnanie možností rôznych počítačových programov. Spracovanie (postprocessing) mračien bodov (point clouds) pri tvorbe 3d-modelov objektov záhradnej a krajinnej architektúry. Tvorba databázy priestorových modelov prvkov drobnej architektúry a vegetácie v oblasti ZKA a ich využitie v procese riešenia priestorových záhradno-architektonických modelov. Aplikácia získaných poznatkov na konkrétnej úlohe v danej lokalite.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FZKI
Z15-0141-B CAD modelovanie a vizualizácia