Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Štúdium podpornej grafiky pre kompozíciu počítačových modelov s využitím princípov virtuálnej reality (Unity, Lumion, Vue xStream, atď.). Otázky tvorby digitálneho modelu krajiny (DMK) pre riešenie projektov v oblasti krajinnej architektúry. Tvorba konceptuálneho modelu vybranej časti krajinárskeho priestoru. Dynamické zobrazovanie priestoru – generovanie animovaných videosekvencií. Dynamické zobrazovanie modelu v reálnom čase (virtuálna realita) a tvorba videosekvencií (animácií) na konkrétnom projekte s dôrazom na oblasť ZKA.

There are no limitations of the topic