Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt: Štúdium podpornej grafiky pre kompozíciu počítačových modelov s využitím princípov virtuálnej reality (Unity, Lumion, Vue xStream, atď.). Otázky tvorby digitálneho modelu krajiny (DMK) pre riešenie projektov v oblasti krajinnej architektúry. Tvorba konceptuálneho modelu vybranej časti krajinárskeho priestoru. Dynamické zobrazovanie priestoru – generovanie animovaných videosekvencií. Dynamické zobrazovanie modelu v reálnom čase (virtuálna realita) a tvorba videosekvencií (animácií) na konkrétnom projekte s dôrazom na oblasť ZKA.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia