Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Summary: Štúdium podpornej grafiky pre kompozíciu počítačových modelov s využitím princípov virtuálnej reality (Unity, Lumion, Vue xStream, atď.). Otázky tvorby digitálneho modelu krajiny (DMK) pre riešenie projektov v oblasti krajinnej architektúry. Tvorba konceptuálneho modelu vybranej časti krajinárskeho priestoru. Dynamické zobrazovanie priestoru – generovanie animovaných videosekvencií. Dynamické zobrazovanie modelu v reálnom čase (virtuálna realita) a tvorba videosekvencií (animácií) na konkrétnom projekte s dôrazom na oblasť ZKA.

There are no limitations of the topic