Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
State of topic:
approved (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Princípy modelovania a reprezentácie priestorových objektov v počítačovej grafike. Vizualizácia a renderovacie techniky. Svetlo v interakcii s počítačovým modelom objektu . Využitie počítačovej grafiky pri digitálnom stvárnení objektov ZKA a použitie získaných v podmienkach špecifikovanej projektovej úlohy s dôrazom na tieňovú štúdiu osvetlovaného priestoru.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC Garden and Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FZKI
Z15-0142-B Computer aided design