Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Princípy modelovania a reprezentácie priestorových objektov v počítačovej grafike. Vizualizácia a renderovacie techniky. Svetlo v interakcii s počítačovým modelom objektu . Využitie počítačovej grafiky pri digitálnom stvárnení objektov ZKA a použitie získaných v podmienkach špecifikovanej projektovej úlohy s dôrazom na tieňovú štúdiu osvetlovaného priestoru.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABc záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FZKIZ15-0142-B CAD projektovanie