Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt: Princípy modelovania a reprezentácie priestorových objektov v počítačovej grafike. Vizualizácia a renderovacie techniky. Svetlo v interakcii s počítačovým modelom objektu . Využitie počítačovej grafiky pri digitálnom stvárnení objektov ZKA a použitie získaných v podmienkach špecifikovanej projektovej úlohy s dôrazom na tieňovú štúdiu osvetlovaného priestoru.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FZKIZ15-0142-B CAD projektovanie