Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt: Príprava (digitalizácia,vektorizácia) vstupných dát zo stavebnej architektúry do CAD-systému pre tvorbu ZKA. Tvorba prvkov a modelu záhradnej architektúry špecifikovanej lokality. Techniky modelovania základných komponentov krajinárskeho priestoru – terén, prvky drobnej architektúry, vegetačné prvky, voda a atmosféra. Vizualizácia komplexného modelu – interakcia stavebného modelu a modelu objektov záhradnej architektúry. Fotorealistické a nerealistické renderovanie. Riešenie konkrétnej prípadovej štúdie – projektu v rámci ZKA.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABc záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FZKIZ15-0142-B CAD projektovanie