Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Analýza možnosti použitia blízkej fotogrametrických metód pri priestorovom modelovaní a spracovaní záhradno-architektonických projektov, výber vhodného programové vybavenia. Spracovanie metodických postupov pre akvizíciu a spracovanie fotografií pri tvorbe 3d-modelov objektov záhradnej a krajinnej architektúry. Tvorba priestorových modelov vo forme plôškových (surface) a telesových (solid) vektorových útvarov. Aplikácia metodických postupov v rámci konkrétne špecifikovanej prípadovej štúdie - projekte tvorby záhrady s implementáciou získaných modelov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC Garden and Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FZKI
Z15-0142-B Computer aided design