Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza možnosti použitia blízkej fotogrametrických metód pri priestorovom modelovaní a spracovaní záhradno-architektonických projektov, výber vhodného programové vybavenia. Spracovanie metodických postupov pre akvizíciu a spracovanie fotografií pri tvorbe 3d-modelov objektov záhradnej a krajinnej architektúry. Tvorba priestorových modelov vo forme plôškových (surface) a telesových (solid) vektorových útvarov. Aplikácia metodických postupov v rámci konkrétne špecifikovanej prípadovej štúdie - projekte tvorby záhrady s implementáciou získaných modelov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABc záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FZKIZ15-0142-B CAD projektovanie