Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt: Analýza možnosti použitia blízkej fotogrametrických metód pri priestorovom modelovaní a spracovaní záhradno-architektonických projektov, výber vhodného programové vybavenia. Spracovanie metodických postupov pre akvizíciu a spracovanie fotografií pri tvorbe 3d-modelov objektov záhradnej a krajinnej architektúry. Tvorba priestorových modelov vo forme plôškových (surface) a telesových (solid) vektorových útvarov. Aplikácia metodických postupov v rámci konkrétne špecifikovanej prípadovej štúdie - projekte tvorby záhrady s implementáciou získaných modelov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FZKI
Z15-0142-B CAD projektovanie