Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Abstrakt: Vnímanie chutí je jedným zo základných kritérií pre výber potravy. Realizácia vnímania chuti je ovplyvnená expresiou génov ako aj bodovými mutáciami, ktoré sa môžu v týchto génoch nachádzať. Cieľom práce je zoštudovať problematiku vnímania chuti a využiť doterajšie poznatky o mutáciách v príslušných receptoroch a vykonať analýzu dobrovoľníkov za účelom prahových citlivostí a odlišnosti v sile vnemu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FBP541P307 Imunoanalýzy v biológii a potravinárstve