Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
State of topic:
approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:1
Proposed by:
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Summary:
Práca rieši problematiku záchrany starých ovocných stromov vychádzajúc z hodnotenia aktuálneho stavu stromov, ošetrovania starých výsadieb pre zabazpečenie udržania ich kondície a návrhu postupov na obnovenie výsadieb cenných ovocných drevín. Ako modelová situácia slúži ucelená výsadba starých ovocných drevín na vybranej lokalite.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ZBC Horticulture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.