Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Abstrakt: Práca rieši problematiku záchrany starých ovocných stromov vychádzajúc z hodnotenia aktuálneho stavu stromov, ošetrovania starých výsadieb pre zabazpečenie udržania ich kondície a návrhu postupov na obnovenie výsadieb cenných ovocných drevín. Ako modelová situácia slúži ucelená výsadba starých ovocných drevín na vybranej lokalite.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.