Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
State of topic:
approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary:
Práca má za ciel sledovanie a hodnotenie viacerých eróznych činiteľov na tuhé geologické a pedologické substráty, ktoré sa budú sledovať vo vybraných lokalitách. Pozornosť sa bude koncentrovať aj na predikciu, správanie sa a vývoj krajinnej sféry na základe týchto modelov.

There are no limitations of the topic