Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Práca má za ciel sledovanie a hodnotenie viacerých eróznych činiteľov na tuhé geologické a pedologické substráty, ktoré sa budú sledovať vo vybraných lokalitách. Pozornosť sa bude koncentrovať aj na predikciu, správanie sa a vývoj krajinnej sféry na základe týchto modelov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení