Summary of topics offered - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Juraj Miššík, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Juraj Miššík, PhD.
Summary: Súčasné stanovenie obsahu viacerých prvkov v plodniciach voľne rastúcich húb pochádzajúcich z územia Slovenska pomocou atómovej emisnej spektrometrie s induktívne viazanou plazmou (ICP-OES). Optimalizácia prípravy vzoriek. Kalibrácia spektrometra. Stanovenie detekčného a kvantifikačného limitu detekcie. Posúdenie nameraných dát.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ABI Applied Biology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.