Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Juraj Miššík, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Juraj Miššík, PhD.
Abstrakt: Súčasné stanovenie obsahu viacerých prvkov v plodniciach voľne rastúcich húb pochádzajúcich z územia Slovenska pomocou atómovej emisnej spektrometrie s induktívne viazanou plazmou (ICP-OES). Optimalizácia prípravy vzoriek. Kalibrácia spektrometra. Stanovenie detekčného a kvantifikačného limitu detekcie. Posúdenie nameraných dát.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ABi aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.