Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Súčasné stanovenie obsahu viacerých prvkov v plodniciach voľne rastúcich húb pochádzajúcich z územia Slovenska pomocou atómovej emisnej spektrometrie s induktívne viazanou plazmou (ICP-OES). Optimalizácia prípravy vzoriek. Kalibrácia spektrometra. Stanovenie detekčného a kvantifikačného limitu detekcie. Posúdenie nameraných dát.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ABI aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.