Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Práca má za cieľ zistiť zmeny arzénových foriem naviazaných na prirodzených geochemických bariérach akými sú mangánové zlúčeniny v interakcií s mikroskopickými vláknitými hubami. Hlavná úloha je koncentrovaná na sledovanie biologických transformácií arzénu a mangánu a to hlavne na procesy biosorpcie, bioakumulácie, biovolatilizácie a biokryštalizácie. Týmto chceme potvrdiť aktívnu účasť mikroorganizmov v environmentálnych a biologických remediáciách kontaminovaných oblastí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení