Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students:
--
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary:
Práca má za cieľ zistiť zmeny arzénových foriem naviazaných na prirodzených geochemických bariérach akými sú mangánové zlúčeniny v interakcií s mikroskopickými vláknitými hubami. Hlavná úloha je koncentrovaná na sledovanie biologických transformácií arzénu a mangánu a to hlavne na procesy biosorpcie, bioakumulácie, biovolatilizácie a biokryštalizácie. Týmto chceme potvrdiť aktívnu účasť mikroorganizmov v environmentálnych a biologických remediáciách kontaminovaných oblastí.

There are no limitations of the topic