Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Práca má za cieľ zistiť zmeny arzénových foriem naviazaných na prirodzených geochemických bariérach akými sú mangánové zlúčeniny v interakcií s mikroskopickými vláknitými hubami. Hlavná úloha je koncentrovaná na sledovanie biologických transformácií arzénu a mangánu a to hlavne na procesy biosorpcie, bioakumulácie, biovolatilizácie a biokryštalizácie. Týmto chceme potvrdiť aktívnu účasť mikroorganizmov v environmentálnych a biologických remediáciách kontaminovaných oblastí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia