Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt:
Vypísaná bakalárska práca má za cieľ teoreticky a metodologicky rozpracovať – zhodnotiť prírodné a antropogénne vplyvy (dopady ľudskej činnosti) pre krátkodobé a dlhodobé posúdenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností (ukazovateľov) podzemných vôd na danej lokalite Slovenský raj. Práca sa bude sústrediť na celkovú charakterizáciou zložiek krajinnej sféry, ako napr. geologickú stavbu a geomorfologické, pedologické, environmentálne, biologické a iné krajinné vplyvy. Tie predstavujú dominantné činitele pri tvorbe a metamorfóze podzemných vôd a z toho dôvodu sa bude hodnotiť nielen aktuálny stav, ale aj perspektívy možných dlhodobých dopadov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení