Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať teoretickými prístupmi v plánovaní a tvorbe zelenej štruktúry miest, prinesie prehľad konceptuálnych riešení 19. až 21. storočia a vyhodnotí vybrané mesto podľa zvolenej metodiky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia