Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Stav tématu:
schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať teoretickými prístupmi v plánovaní a tvorbe zelenej štruktúry miest, prinesie prehľad konceptuálnych riešení 19. až 21. storočia a vyhodnotí vybrané mesto podľa zvolenej metodiky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení