Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary: Bakalárska práca sa bude zaoberať teoretickými prístupmi v plánovaní a tvorbe zelenej štruktúry miest, prinesie prehľad konceptuálnych riešení 19. až 21. storočia a vyhodnotí vybrané mesto podľa zvolenej metodiky.

There are no limitations of the topic