Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt:
Bakalárska práca sa bude zaoberať teoretickými prístupmi v plánovaní a tvorbe zelenej štruktúry miest, prinesie prehľad konceptuálnych riešení 19. až 21. storočia a vyhodnotí vybrané mesto podľa zvolenej metodiky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia