Prehľad vypísaných tém - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie jednotlivých poľnohospodárskych rastlín, ktoré môžeme použiť na výrobu biopalív.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PTB poľnohospodárska technika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.