Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Bezpečnosť pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccum L.) z pohľadu obsahu ťažkých kovov
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude posúdiť bezpečnosť menej obvyklého starého druhu pšenice - pšenice dvojzrnovej z pohľadu obsahu rizikových ťažkých kovov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení