Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezpečnosť pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccum L.) z pohľadu obsahu ťažkých kovov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude posúdiť bezpečnosť menej obvyklého starého druhu pšenice - pšenice dvojzrnovej z pohľadu obsahu rizikových ťažkých kovov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia