Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Bezpečnosť pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccum L.) z pohľadu obsahu ťažkých kovov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce bude posúdiť bezpečnosť menej obvyklého starého druhu pšenice - pšenice dvojzrnovej z pohľadu obsahu rizikových ťažkých kovov.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia