Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Abstrakt: cieľom práce je zhodnotenie úrovne kontaminácie zveriny diviačej zveri ťažkými kovmi v pohorí Tribeč.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia