Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vplyv extraktov bylín a korenín na potravinársky významné vláknité mikromycéty
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Abstrakt: Cieľom doktorandskej práce bude testovať vplyv extraktov vybraných bylín a korenín na rast a v prípade potenciálne toxinogénnych druhov vláknitých mikroskopických húb aj na produkciu mykotoxínov v podmienkach in vitro aj in vivo. Izoláty potravinársky významných vláknitých mikromycét budú v laboratórnych podmienkach testované na schopnosť rásť a produkovať mykotoxíny v prítomnosť extraktov bylín a korenín. Vplyv extraktov bude sledovaný kultiváciou čistých kultúr húb na živných médiách i na vybraných potravinárskych komoditách rastlinného pôvodu. Doktorandská práca prinesie nové poznatky o možnostiach ovplyvňovania rastu (produkcie mykotoxínov) vláknitých mikromycét prírodnými látkami.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TEP technológia potravín