Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra botaniky (FAPZ)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Abstrakt: Metódami terénneho výskumu je riešená problematika diverzity flóry vybraných lokalít s environmentálnou záťažou. Práca je zameraná na skupinu cievnatých rastlín (papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny). Špeciálne budú zhodnotené nepôvodné, invázne aj chránené a ohrozené druhy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení