Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Peter Bokor, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Peter Bokor, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce bude porovnanie inhibičnej účinnosti fungicídnych prípravkov používaných na ochranu repky ozimnej proti rôznym izolátom huby Sclerotinia sclerotiorum, ktoré budú získané z korunných lupienkov počas kvitnutia repky a z napadnutých stoniek rastlín po zbere.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení