Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Peter Bokor, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Peter Bokor, PhD.
Abstrakt: Z produkčných porastov repky ozimnej budú odoberané korunné lupienky a nakladané na umelú živnú pôdu. Na zemiakovo-dextrózovom agare v Petriho miskách vyrastie s lupienkov infikovaných askospórami patogéna Sclerotinia sclerotiorum biele mycélium a zistí sa množstvo infikovaných lupienkov a riziko výskytu bielej hniloby v porastoch. V porastoch, kde boli odoberané korunné lupienky sa v rastovej fáze dozrievania zhodnotí zdravotný stav a zaznamená sa počet rastlín so symptómami bielej hniloby.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení