Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Peter Bokor, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Peter Bokor, PhD.
Summary: Z produkčných porastov repky ozimnej budú odoberané korunné lupienky a nakladané na umelú živnú pôdu. Na zemiakovo-dextrózovom agare v Petriho miskách vyrastie s lupienkov infikovaných askospórami patogéna Sclerotinia sclerotiorum biele mycélium a zistí sa množstvo infikovaných lupienkov a riziko výskytu bielej hniloby v porastoch. V porastoch, kde boli odoberané korunné lupienky sa v rastovej fáze dozrievania zhodnotí zdravotný stav a zaznamená sa počet rastlín so symptómami bielej hniloby.

There are no limitations of the topic