Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Z produkčných porastov repky ozimnej budú odoberané korunné lupienky a nakladané na umelú živnú pôdu. Na zemiakovo-dextrózovom agare v Petriho miskách vyrastie s lupienkov infikovaných askospórami patogéna Sclerotinia sclerotiorum biele mycélium a zistí sa množstvo infikovaných lupienkov a riziko výskytu bielej hniloby v porastoch. V porastoch, kde boli odoberané korunné lupienky sa v rastovej fáze dozrievania zhodnotí zdravotný stav a zaznamená sa počet rastlín so symptómami bielej hniloby.

There are no limitations of the topic