Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál

K tématu nejsou zadaná žádná omezení