Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Abstrakt: Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia