Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Abstrakt: Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum sa bude zisťovať voči bežne používaným, komerčne dostupným fungicídom v in vitro podmienkach. Izoláty z rôznych oblastí Slovenska sa budú kultivovať na zemiakovo-glukózovom agare. Do agaru budú pridávané fungicídy v rôznych koncentráciách (od 0,1% do 200% registrovanej dávky) a bude sa sledovať inhibícia rastu mycélia huby v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Súčasťou práce bude aj popis testovaných izolátov a ich vegetatívna kompatibilita.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení