Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Využitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudí
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt:
Využitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudí
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení