Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra botaniky (FAPZ)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Abstrakt: Floristický prieskum vybranej lokality so zameraním na rôzne skupiny druhov (invázne, buriny, potenciálne úžitkové, okrasné).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení