Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Záverečná práca
Názov témy: Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: 4
Navrhol: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Abstrakt: Floristický prieskum vybranej lokality so zameraním na rôzne skupiny druhov (invázne, buriny, potenciálne úžitkové, okrasné).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia