Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Záverečná práca
Názov témy: Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: 4
Navrhol: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Abstrakt: Zhodnotenie produkcie diaspór (plody, semená, generatívny reprodukčný potenciál) vybraného druhu flóry Slovenska a analýza ich životaschopnosti (klíčivosť, dormancia).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia