Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: V dnešnej dobe dochádza k rôznorodým technologickým vstupom do pôdneho systému (PS). Ten má za cieľ zvýšenie kvantity, nutričnej hodnoty a i. účelových vlastností biomasy pri zachovaní produkčného charakteru pôd. Jedným z progresívne sa rozvíjajúcich odborov je aj využívanie nanotechnológií. Vstupom nanočastíc do PS môžeme priamo alebo nepriamo vplývať na biologické sústavy a pôdne vlastnosti. Z toho dôvodu je cieľom teoreticky rozpracovať vplyv NČ na zmeny a vlastností pôdneho systému, ako aj kvantifikovať distribúciu, množstvo, mobilitu, biologickú dostupnosť či potenciálnu toxicitu NČ. Kľúčové slová: nanotechnológia, nanočastice (NČ), transformácie, pôdny systém

K tématu nejsou zadaná žádná omezení