Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: V dnešnej dobe dochádza k rôznorodým technologickým vstupom do pôdneho systému (PS). Ten má za cieľ zvýšenie kvantity, nutričnej hodnoty a i. účelových vlastností biomasy pri zachovaní produkčného charakteru pôd. Jedným z progresívne sa rozvíjajúcich odborov je aj využívanie nanotechnológií. Vstupom nanočastíc do PS môžeme priamo alebo nepriamo vplývať na biologické sústavy a pôdne vlastnosti. Z toho dôvodu je cieľom teoreticky rozpracovať vplyv NČ na zmeny a vlastností pôdneho systému, ako aj kvantifikovať distribúciu, množstvo, mobilitu, biologickú dostupnosť či potenciálnu toxicitu NČ. Kľúčové slová: nanotechnológia, nanočastice (NČ), transformácie, pôdny systém

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia