Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍ
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Bernát, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Bureš
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Centre of Traffic Education and Services - TF
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je vyhodnotenie zvarových spojov vo vybranej organizácií na základe nedeštruktívnych skúšok, ako je vizuálna kontrola a magnetická skúška. Z výsledkov vyhodnotíme spôsobilosť procesu zvárania a v prípade potreby navrhneme riešenia k odstráneniu problémov.

There are no limitations of the topic