Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Baza čierna (lat. Sambucus nigra L.) je ker, dva až osem metrov vysoký z čeľade pižmovkovité (Adoxaceae). Vyskytuje sa hlavne v strednej Európe, ale rozšírená je po celej Európe, Malej Ázii, na Kaukaze, na západnom Sibíri a dokonca aj v severnej Afrike, na východe Severnej Ameriky a na juhu Argentíny. Krík, ktorý je u nás často rozšíreným druhom, rastie na okrajoch ciest, na opustených miestach, na rumoviskách, na okrajoch lúk a lesov. Vyhovujú jej vlhké, humózne pôdy, bohaté na dusík. Kvitne od júna do júla. Baza čierna je liečivá, ozdobná a v rôznom smere úžitková rastlina. Využíva sa v potravinárskom priemysle, textilnom ako prírodné farbivo a v liečiteľstve. Na jej liečebné účely sa využívajú aj kvety, aj plody. Medzi jej účinné látky sa radia: astragalín, kyselina chlorogénna a jej deriváty, flavonoidy, organické kyseliny, antokyaníny. Má antioxidačné, protizápalové, imunostimulačné, protivírusové, analgetické, antipyretické účinky. Plody bazy sú mierne jedovaté, obsahujú sambunigrín, preto sa neodporúča konzumovať plody surové. Cieľom diplomovej práce bude hodnotiť účinky bazy čiernej ona ovariálne funkcie: steroidogenézu, proliferáciu a apoptózu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia